Про блог / РекомендаціїБлог створений 22 січня 2015 року.


Мета створення блогу:

- Узагальнення та поширення власного накопиченого досвіду;
- Підвищення педагогічної кваліфікації через ефективну взаємодію з учнями;
- Ефективне використання інформаційних та комунікаційних ресурсів Інтернет-простору;
- Розширення кола спілкування в сфері освіти.

Основні задачі:

- Блог призначений для прямого двостороннього спілкування з учнями;
- Інформаційна підтримка навчального процесу (розміщення матеріалів до уроку, використання різних засобів мультимедіа, on-line тестування);
- Публікація творчих робіт автора блогу і учнів (статті, газети, малюнки, презентації);
- Формування культури спілкування і безпечної поведінки в Мережі (навички ведення діалогу, навички безпечної поведінки в Інтернеті, тренінг із захисту особистої інформації);
- Позашкільна робота з географії та економіки (предметні тижні, подорожі, робота над проектами, on-line вікторини, кросворди).Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

Комп'ютеризація навчання значно впливає на всі компоненти сучасної освітньої системи і, зокрема, на предмет «Географія»: його цілі, завдання, зміст, методи, технологію.

Вивчення географії з використанням комп'ютера відрізняється рядом переваг:

- Інтерес учнів до комп'ютера призводить до високої мотивації процесу навчання;
- Учні охоче ведуть діалог з комп'ютером, у них підвищується загальна, комп'ютерна та мовна культура;
- Індивідуалізація навчання;
- Можливість забезпечення безпосереднього зворотного зв'язку;
- Комп'ютер не проявляє негативних емоцій при повторенні помилок;
- Об'єктивність оцінки;
- Забезпечується ефективне виконання вправ і тренувань.